sekar macapat

Macapat iki uga sinebut tembang macapat asli, kang umumé dienggo sumrambah ing ngendi-ngendi. Urut-urutané tembang Jawa iku padha karo lelakoning manungsa saka mulai bayi abang nganti tumekaning pati. Mungguh kaya mangkéné urut-urutané tembang kaya kang ing ngisor iki:

 • Maskumambang: Gambaraké jabang bayi sing isih ono kandhutané ibuné, sing durung kawruhan lanang utawa wadon, Mas ateges durung weruh lanang utawa wadon, kumambang ateges uripé ngambang nyang kandhutané ibuné.
 • Mijil: Ateges wis lair lan wis cetha priya utawa wanita.
 • Sinom: Ateges kanoman, minangka kalodhangan sing paling wigati kanggoné wong anom supaya bisa ngangsu kawruh sak akèh-akèhé.
 • Kinanthi: Saka tembung kanthi utawa nuntun kang ateges dituntun supaya bisa mlaku ngambah panguripan ing alam ndonya.
 • Asmarandana: Ateges rasa tresna, tresna marang liyan (priya lan wanita lan kosok baliné) kang kabèh mau wis dadi kodrat Ilahi.
 • Gambuh: Saka tembung jumbuh / sarujuk kang ateges yèn wis jumbuh / sarujuk banjur digathukaké antarane priya lan wanita sing padha nduwèni rasa tresna mau, ing pangangkah supaya bisaa urip bebrayan.
 • Dhandhanggula: Nggambaraké uripé wong kang lagi seneng-senengé, apa kang digayuh bisa kasembadan. Kelakon duwé sisihan / bojo, duwé anak, urip cukup kanggo sak kulawarga. Mula kuwi wong kang lagi bungah / bombong atine, bisa diarani lagu ndandanggula.
 • Durma: Saka tembung darma / wèwèh. Wong yen wis rumangsa kacukupan uripé, banjur tuwuh rasa welas asih marang kadang mitra liyané kang lagi nandang kacintrakan, mula banjur tuwuh rasa kepéngin darma / wèwèh marang sapadha - padha. Kabèh mau disengkuyung uga saka piwulangé agama lan watak sosialé manungsa.
 • Pangkur: Saka tembung mungkur kang ateges nyingkiri hawa nepsu angkara murka. Kang dipikir tansah kepingin wèwèh marang sapadha - padha.
 • Megatruh: Saka tembung megat roh utawa pegat rohe / nyawane, awit wis titi wanciné katimbalan marak sowan mring Sing Maha Kuwasa.
 • Pocung: Yen wis dadi layon / mayit banjur dibungkus mori putih utawa dipocong sak durungé dikubur.dari sini

8 kata-kata:

melynsalam mengatakan...

opo ki??
hege, ndak ngerti sama sekali. ;D

afi mengatakan...

duh, jadi inget belum ngembaliin buku.. :D

Fathelvi Mudaris mengatakan...

waah...saya kaga ngerti..
roaming euy..


hehehehe

Hilmy Nugraha mengatakan...

@melyn : hehe, ntar abg translate-in....
@afi : hayuh, ndi?
@hafshah : ntar tak translate-in,


intinya, itu tembang jawa n ada makna seperti kehidupan, dari awal kehidupan bayi hingga ke kematian...

afi mengatakan...

@di atas dan di bawah ku: baca galaksi kinanthi aja. ada penjelasannya sedikit.
@hilmy,bukuku juga belum kembali :P

Hilmy Nugraha mengatakan...

@afi : iye iye, ntar tak balikin, hoohoo

pramnya?

afi mengatakan...

Pram jadi. numpuk jadi satu sama GK

Hilmy Nugraha mengatakan...

@afi, oke mbak!