tentang Azzam KCB

Bagi Azzam, Hidup merupakan kerja keras, tumpahan keringat, perjuangan hidup, dan perjalanan bakti kepada keluarga. Walau tertinggal dalam hal kuliah di Kairo, namun hal tersebut telah mengukir perjuangan hidup mahasiswa Al Azhar University Kairo asal Indonesia itu. Azzam, pemuda berusia 28 tahun yang amat Islami, dengan gigih ia menempatkan tingkah lakunya sesuai dengan pedoman ajaran agama Islam. Ia tak mengenal kata lelah untuk terus menjalankan ibadah. Dalam dirinya memang mengalir figur pekerja keras. Selain itu, Azzam merupakan sosok yang memiliki jiwa kepemimpinan. Pengalaman dan keteguhan sikap merupakan faktor yang membuatnya dituakan oleh beberapa mahasiswa yang tinggal dalam satu flat bersamanya. Ketepatan dan kecepatannya dalam membaca keadaan dan membuat keputusan membuatnya ia menjadi orang yang terpercaya. Taat pada amanah, jujur, bersahaja, merupakan kelebihan lain yang juga dimiliki oleh tokoh ini.

0 kata-kata: