Duh Gusti mugi paringo
ing margi kaleresan,
kados margining manungso
kang manggih kanikmatan,
sanes margining manungso
kan Paduko laknati.

0 kata-kata: