#1 : Aba Bakrin

Sayyidi yaa abaa bakrin, hubbukum fil qiyaamah dukhri
Tuanku wahai Abu Bakar, cinta kepadamu adalah harapanku di hari kiamat
Ya ‘umar iqdlihi bi ‘umriy, wakadaa sayyidiy ‘utsmaana
Wahai Umar, kuhabiskan umurku baginya, juga tuanku Utsman

Yaa ‘aliy yabna abiy thoolib, minkumu mashdarul mawaahib
Waha Ali, wahai anak Abu Thalib, darimulah sumber segala anugerah
Hal turo hal uro lihaajib, ‘indakum afdlolul ghilmaanaa
Apakah terlihat oleh kedua mata, di sisimu dua pemuda yang terutama

0 kata-kata: